Hesteskosesongen  2006
Reed 1. juli, NM par og mix 


Par herrar, gruppe A.
1. Per Dalheim/Alv Lindal, Ringern HK
2. Annar Westerheim/Johan Straumsøy, Stord HK
3. Per Lund, Gloppen HK/Dan Tørnlind, Vallset HK
4. Olav Årdal/Kurt Jonny Årdal, Vikane HK
5. Signar Fauske/Trygve Vie, Førde HK
6. Leif Evensen/Bjørn Teige, Vallset HK
7. Roar Haugan/Gunnar D. Bugge, Mino HK
8. Walter Fagerstrand/Harald Fagerstrand, Mino HK
9. Olav Solheim/Kåre Hetle, Gloppen HK
10. Tollef Årdal/Daniel Ripe, Skjold HK
11. Einar Lundal/Johannes Solheim, Stord HK
12. Tormod Flatjord/Magnus Årdal, Skjold HK
13. Oddvar Turøy/Johannes Vie, Førde HK
14. Rune Sæbø, Karjolen HK/Stig Høynes, Mino HK
15. Tor Ola Lundsbakken/Geir Ola Lundsbakken, Vallset HK
16. Arnfinn Austegard/Audun Austegard, Austblæsa HK
17. Magnus Austrheim/Lars Arne Kolås, Nordhordland HK
18. Oddmund Dingen/Arne Drageset, Nordhordland HK
19. Oddmund Berg/Ragnar Fredriksen, Hobøl HK
20. Leif Heggheim/Reidar Skrøppa, Gloppen HK
21. Tom Årdal/Johannes Nedrebø, Skjold HK
22. Helge Mørk/Edvin Austegard, Austblæsa HK
23. Rolv Myklebust/Knut Fonn, Vikane HK
24. Asbjørn Furevik, Førde HK/Jarle Norandshol, Storfjord HK
Par herrar, gruppe B.
1. Arne Felde/Klaus Solheim, Gloppen HK
2. Henrik Stokkenes, Knut Andersen, Mino HK
3. Henning Hegrenes, Førde HK/Morten Fløtre, Gloppen HK
4. Leif Gunnar Vatna/Per Geir Vatna, Stord HK
5. Alv Sunde/Jon Vambeset, Vikane HK
6. Jom Ertesvåg/Kjell Osland, Austblæsa HK
7. Kåre Stuen/Jon Årdal, Storfjord HK
8. Vigleik Skodvin/Johannes Monstad, Nordhordland HK
9. Jan Bruland/Even Hole, Førde HK
10. Hallgeir Westerheim/Viggo Albrigtsen, Stord HK
11. Bjarne Solend/Sigmund Austegard, Austblæsa HK
12. Knut Markhus/Jacob Flatøy, Aaustblæsa HK
Par damer.
1. Audhild Sagosen/Bjørg Askeland, Nordhordland HK
2. Synnøve Fagerstrand, Mino HK/Linda Stavset, Ørsta HK
3. Torbjørg Årdal/Åsta Huus Myrmel, Skjold HK
4. Åse Fure/Kjellfrid Solheim, Gloppen HK
5. Anne Lundsbakken/Monica Lundsbakken, Vallset HK
Par-mix, gruppe A
1. Anne Grete Straumsøy/Johan Straumsøy, Stord HK
2. Anne Lundsbakken/Geir Ola Lundsbakken, Vallset HK
3. Audhild Sagosen/Magnus Austrheim, Nordhordland HK
4. Torbjørg Årdal/Tollef Årdal, Skjold HK
5. Bjørg Askeland/Arne Drageset, Nordhordland HK
6. Åse Fure/Leif Heggheim, Gloppen HK
7. Eva Stuen/Kåre Stuen, Stordfjord HK
8. Aasta Huus Myrmell/Magnus Årdal, Skjold HK
9. Linda Stavset/Kjell Gjørdal, Ørsta HK
10. Asbjørg Dingen/Oddmund Dingen, Nordhordland HK
11. Synnøve Fagerstrand/Walther Fagerstrand, Mino HK
12. Elna Sårheim/Knut Fonn, Vikane HK
Par-mix, gruppe B
1. Else Skarstein/Rolv Myklebust, Vikane HK
2. Kjellfrid Solheim/Klaus Solheim, Gloppen HK
3. Monica Lundsbakken/Tor Ola Lundsbakken, Vallset HK
4. Wenche Stuen, Storfjord HK/Oddvar Turøy, Førde HK
5. Silje Vatna/Per Geir Vatna, Stord HK
6. Ann Renate Langø/Jon Årdal, Storfjord HK
Klasse 2 (ikkje NM øvelse)
1. Ruben Boge, Stord HK
2. Ann Renate Langø, Storfjord HK
3. Wenche Stuen, Storfjord HK
4. Tor Årdal, Storfjord HK
5. Tommy Solheim, Stord HK

 

X-kast, halvmatch (ikkje NM øvelse) Poeng
1. Oddmund Berg, Hobøl HK 298
2. Bjørn Teige, Vallset HK 277
3. Johannes Nedrebø, Skjold HK 277
4. Daniel Ripe, Skjold HK 274
5. Dan Tørnlind, Vallset HK 265
6. Per Dalheim, Ringern HK 262
7. Einar Lundal, Stord HK 261
8. Alf Lindal, Ringern HK 259
9. Johs, Solheim, Stord HK 254
10. Lars Arne Kolås, Nordh. HK 253
11. Annar Westerheim, Stord HK 253
12. Arnfinn Austegard, Austblæsa HK 249
13. Stig Høynes, Mino HK 248
14. Gunnar D. Bugge, Mino HK 246
15. Henning Hegrenes, Førde HK 244
16. Henrik Stokkenes, Mino HK 243
17. Leif Evensen, Vallset HK 240
18. Harald Fagerstrand, Mino HK 239
19. Tom Årdal, Skjold HK 238
20. Alv Sunde, Vikane HK 231
21. Olav Årdal, Vikane HK 226
22. Trygve Vie, Førde HK 220
23. Olav Solheim, Gloppen HK 219
24. Øyvind Hegrenes, Førde HK 216
25. Viggo Albrigtsen, Stord HK 213
26. Rune Sæbø, Karjolen HK 212
27. Roar Haugan, Mino HK 207
28. Vigleik Skodvin, Nordhordland HK 200
29. Hallgeir Westerheim, Stord HK 199
30. Johannes Vie, Førde HK 199
31. Ragnar Fredriksen, Hobøl HK 180
32. Morten Fløtre, Gloppen HK 139