Hesteskosesongen  2009
DM Par og Single, Angedalen 8. august 


DM Par:
1. Oddmund Dingen/ Roy Inge Johnsen , Nordhordland HK
2. Gunnar D Bugge/ John Roar Øien , Mino HK
3. Asbjørn Heggdal/ Kurt Johnny Årdal , Vikane HK
4. Oddvar Turøy/ Kåre Stuen , Førde/ Storfjord HK
5. Johan Straumsøy/ Einar Lundal , Stord HK
6. Tollef Årdal/ Torbjørg Årdal , Skjold HK
7. Andreas Bolstad/ Trygve Bolstad , Skjold HK
8. Daniel Ripe/ Kent Marius Ripe Frøystad , Skjold HK
9. Audhild Sagosen/ Reidar Nepstad , Nordhordland HK
10. Synnøve Fagerstrand/ Walter Fagerstrand , Mino HK
11. Magnus Årdal/ Tormod Flatjord , Skjold HK
12. Magne Gloppestad/ Leif Heggheim , Gloppen HK
13. Lars Ane Kolås/ Vigleik Skodvin , Nordhordland HK
14. Trygve Vie/ Signar Fauske , Førde HK
15. Per Lund/ Reidar Skrøppa , Gloppen HK
16. Henning Hegrenes/ Ole Fimland , Førde HK
17. Per Geir Vatna/ Johannes Solheim , Stord HK
18. Olav Årdal/ Alf Sunde , Vikane HK
19. Jarle Norangshol/ Ronald Stoddern , Mino HK


DM Singel:
1 Tollef Årdal , Skjold HK
2 Gunnar D Bugge , Mino HK
3 Johan Straumsøy , Stord Hk
4 Inge Byrkjeland , Naustdal HK
5 Signar Fauske , Førde HK
6 Oddvar Turøy , Førde HK
7 Oddmund Dingen , Nordhordland HK
8 Trygve Bolset , Skjold HK
9 Synnøve Fagerstrand , Mino HK
10 Roy Inge Johnsen , Nordhordland HK
11 Kåre Stuen , Stofjord HK
12 Magne Frøystad , Skjold HK
13 Leif Heggheim , Gloppen HK
14 Reidar Nepstad , Nordhordland HK
15 Kurt Johnny Årdal , Vikane HK
16 Jan Haukereid , Kyrkejebø HK
17 Walter Fagerstrand , Mino HK
18 Einar Lundal , Stord Hk
19 Andreas Bolset , Skjold HK
20 Per Geir Vatna , Stord Hk
21 Nils Jakop Juklestad , Skjold HK
22 Magnus Årdal , Skjold HK
23 Lars Arne Kolås , Nordhordland HK
24 Torbjørg Årdal , Skjold HK
25 Audhild Sagosen , Nordhordland HK
26 Reidar Skøppa , Gloppen HK
27 Asbjørn Heggdal , Vikane HK
28 John Roar Øien , Mino HK
29 Magne Gloppestad , Gloppen HK
30 Asbjørg Dingen , Nordhordland HK
31 Johannes Solheim , Stord Hk
32 Alf Sunde , Vikane HK
33 Tormod Flatjord , Skjold HK
34 Olav Årdal , Vikane HK
35 Daniel Ripe , Skjold HK
36 Trygve Vie , Førde HK
37 Vigleik Skodvin , Nordhordland HK
38 Per Lunde , Gloppen HK
39 Jarle Norangshol , Mino HK
40 Henning Hegrenes , Førde HK
41 Ole Fimland , Førde HK
42 Ronald Stoddern , Mino HK

Klasse 2: 
1. Magne Hornnes, Førde HK
2. Bernt Marius Ripe Frøystad, Skjold HK