Hesteskosesongen  2010




NM par og NM mix, Reed 26. juni 



Par, gruppe A.
1. Per Dalheim/Alf Lindal, Ringeren HK 
2. Einar Lundal/Johannes Solheim, Stord HK 
3. Torbjørg Årdal/Tollef Årdal, Skjold HK 
4. Kåre Stuen, Storfjord HK/Oddvar Turøy, Førde HK 
5. Anne Lundsbakken/Kari Johnsrud, Vallset HK 
6. Annar Westerheim/Per Geir Vatna, Stord HK 
7. Lars Arne Kolås, Nordhordland HK/Arne Dragset, Stord HK 
8. Arnfinn Austegard/Kjell Osland, Austblæsa HK 
9. Signar Fauske/Trygve Vie, Førde HK 
10. Else Skarstein/Kurt Johnny Årdal, Vikane HK 
11. Gunnar D. Bugge/John Roar Øien, Mino HK 
12. Reidar Skrøppa/Per Lund, Gloppen HK 
13. Audhild Sagosen/Roy Inge Johnsen, Nordhordland HK 
14. Harald Fagerstrand/Synnøve Fagerstrand, Mino HK
15. Asbjørn Heggdal/Alv Sunde, Vikane HK
16. Nils Jakob Juklestad/Magnus N. Fonn, Skjold HK
17. Andreas Bolset/Trygve Bolset, Skjold HK
18. Bent Marius Ripe Frøystad/Daniel Ripe, Skjold HK
19. Bjørn Teige/Leif Evensen, Vallset HK
20. Tor Sandvik/Perry Lien, Mino HK
21. Helg Mørk/Helge Flatøy, Austblæsa HK
22. Øyvind Hegrenes/Henning Hegrenes, Førde HK
23. Magne Hornes,Førde HK/Anders Espeseth, Viksdalen IL
24. Jarle Norangshol/Finn Stavenes, Mino HK
25. Oddmund Berg/Ragnar Fredriksen, Hobøl HK
26. Tormod Flatjord/Johannes Nedrebø, Skjold HK

Par gruppe B.
1. Åse Fure/Leif Heggheim, Gloppen HK 
2. Stig Høynes/Stein Ove Stoddern, Mino HK 
3. Sondre Torgersen/Tormod Underdal, Sogn HK 
4. Monica Lundsbakken/Tor Ola Lundsbakken, Vallset HK 
5. Geir Ola Lundsbakken/Kjell Evensen, Vallset HK 
6. Randi Rygg/Sverre Nyheim, Gloppen HK 
7. Vigleik Skodvin/Johannes Monstad, Nordhordland HK
8. Kåre Hetle/Andreas Hetle, Gloppen HK
9. Bjørg Askeland, Nordhordland HK/Olav Årdal Vikane HK
10. Marit Orheim/Ronald Stoddern, Mino HK
11. Erling Johnsrud/David Underdal, Sogn HK
12. Knut Markhus, Austblæsa HK/Håvard Blisten, Nordhordland HK

Par/Mix, gruppe A
1. Torbjørg Årdal/Tollef Årdal, Skjold HK 
2. Anne Lundsbakken/Geir Ola Lundsbakken, Vallset HK 
3. Bjørg Askeland, Nordhordland HK/Arne Drageset, Stord HK 
4. Synnøve Fagerstrand/Harald Fagerstrand, Mino HK 
5. Åse Fure/Leif Heggheim, Gloppen HK 
6. Audhild Sagosen/Lars Arne Kolås, Nordhordland HK
7. Else Skarstein/Kurt Johnny Årdal, Vikane HK
8. Marit Orheim/Perry Lien, Mino HK

Par/mix, gruppe B
1. Eva Stuen/Kåre Stuen, Storfjord HK 
2. Marit Bakkelid/Per Lund, Gloppen HK 
3. Kari Johnsrud/Kjell Evensen, Vallset HK 
4. Randi Rygg/Reidar Skrøppa, Gloppen HK
5. Monica Lunsbakken/Tor Ola Lundsbakken, Vallset HK
6. Vegard Stuen/Linda Stuen, Storfjord HK

Kongelagskasting (ikkje NM)
1. Per Dalheim, Ringeren HK 114 poeng 
2. Finn Stavenes, Mino HK 110 
3. Einar Lundal, Stord HK 110 
4. Arnfinn Austegard, Austblæsa HK 100 
5. Tor Sandvik, Mino HK 99 
6. Roy Ing Johnsen, Nordhordland HK 99 
7. Leiv Evensen, Vallset HK 98 
8. Annar Westrheim, Stord HK 98 
9. Per Geir Vatna, Stord HK 95 
10. Alv Sunde, Vikane HK 95 
11. Alf Lindal, Ringeren, HK 94 
12. Stein Ove Stoddern, Mino HK 91 
13. Ragnar Fredriksen, Hobøl HK 89 
14. Johannes Solheim, Stord HK 89 
15. Helge Flatøy,Austblæsa HK 89 
16. Otto Kristiansen, Hobøl HK 88 
17. Andreas Bolset, Skjold HK 84
18. Oddmund Berg, Hobøl HK 84
19. Jarle Norangshol, Mino HK 80
20. Bjørn Teige, Vallset HK 77
21. Sondre Torgersen,Sogn HK 76
22. Kjell Osland, Austblæsa HK 75
23. Trygve Bolset, Skjold HK 73
24. Helge Mørk, Austblæsa HK 70
25. Asbjørn Heggdal, Vikane HK 68
26. Erling Johnsrud, Vallset HK 67
27. Gunnar D.Bugge, Mino HK 66
28. Johannes Monstad, Nordhordland 65
29. Ronald Stoddern, Mino HK 63
30. Vigleik Skodvin, Nordhorl. 63
31. Morten Fløtre, Gloppen HK 60
32. Tormod Underdal, Sogn HK 57
33. Knut Markhus, Austblæsa HK 28
34. David Underdal, Sogn HK 27

Klasse 2:
1.Håvard Blisten, Nordhordl. 63